İngilizceden Türkçeye En Çok Aranan Kelimeler, Terimler, Sözler

İngilizceden Türkçeye En Çok Aranan Kelimeler, Sözler, Sözcükler ve Terimler Listesi
Sıra # İngilizce Kelime Türkçe Anlamı
1 to e,
2 the o,
3 you siz,
4 For n.için+t. den beri,
5 with ile,
6 about n.hakkında+t.yaklaşık,
7 of in,
8 have sahip ol,
9 KNOW bil,
10 will ,
11 male erkek, erkek,
12 me beni,
13 get h_v.yaptır+e.al,
14 take v.al:n.alıntı,
15 in de,
16 is ol,
17 are ol,
18 like v.iste:adj.benzer,
19 can ,
20 do yap,
21 what wh.ne| :q.ne,
22 find v.bul:n.buluş,
23 ALL bütün,
24 see gör,
25 want h_v.iste+e.iste,
26 so conn.bu yüzden:adj.çok:adv.bu yüzden, bundan dolayı,
27 your sizin,
28 just şimdi,
29 love v.sev:n.sevgi,
30 need v.ihtiyaç duy:n.ihtiyaç, v.gereksin:n.gereksinim,
31 be ol,
32 on de,
33 remove kaldır, çıkar,
34 mean v.anlamına gel:n.anlam, v.anlamına gel:n.ortalama,
35 This bu,
36 there orada,
37 from den,
38 make yap,
39 how nasıl,
40 confirm doğrula, doğrula,
41 that o,
42 more daha çok,
43 keep v.h_v.konumunda tut+e.elde tut:n.erzak,
44 nice hoş,
45 now şimdi,
46 look v.s_h.bak+e.görün:n.bakış, v.bak:n.bakış,
47 not değil,
48 at de,
49 very çok,
50 feel v.hisset:n.his,
51 life yaşam, hayat,
52 book v.rezerve et:n.kitap,
53 only sadece,
54 other diğer,
55 work v.çalış:n.iş, v.çalış:n.iş,
56 well iyi,
57 up yukarı,
58 was ol,
59 great büyük,
60 give ver,
61 some bazı,
62 when ıf. de:wh.ne zaman| :q.ne zaman,
63 my benim,
64 BACK adv.geriye:adj.geri,
65 right hak, sağ,
66 but ama,
67 too adv.aynı zamanda:adj.fazla,
68 poke v.dürt:n.dürtme, poke,
69 tell söyle,
70 cool v.soğut:adj.serin,
71 also aynı zamanda,
72 think v.düşün:n.düşünce,
73 over in üstünde, aşırı,
74 go git,
75 female dişi,
76 Last v.sür:adj.geçen,
77 here burada,
78 leave ayrıl, v.bırak:n.izin,
79 and ve,
80 meet o_h.buluş+e.karşılaş, karşıla,
81 send gönder, gönder,
82 live v.yaşa:adj.canlı,
83 a bir,
84 out dışarı,
85 kind çeşit,
86 good iyi,
87 come gel,
88 say söyle,
89 should ,
90 put koy,
91 hello merhaba,
92 people kişi,
93 free v.serbest bırak:adj.serbest, v.serbest bırak:adj.serbest,
94 first adv.önce:adj.ilk,
95 place v.yerleştir:n.yer, yerleştir,
96 view v.gör:n.görüş,
97 care v.ilgili ol:n.özen,
98 ignore ihmal et, yoksay,
99 through boyunca, içinden,
100 try v.dene:n.deneme,