The Simple Present Tense, Geniş Zaman, ingilizce dersleri

Türkçede bulunan "-iyor" geniş zamam ekine karşılık gelir. Daha çok yinelenen işleri ve alışkanlıkları anlatır. Ayrıca Ata sözlerinde, gazete başlıklarında geçmiş zaman yerine, gelecek zaman zarfıyla geleceği anlatmakta da kullanılır.

The Simple Present Tense / Geniş Zaman

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

every: her

everyday: hergün

always: daima

 

usually: genellikle

often: sık sık

sometimes: bazan

Olumlu Şekli

1.Kullanım

I/you/we/they+fiil

Örnekler:

I go to school every day.

You eat breakfast every morning.

2.Kullanım

He/She/it+fiil+s

Örnekler:

Hüseyin works in a factory.

A cat drinks milk.

Olumsuz Şekli

1.Kullanım

I/you/we/they+don't+fiil

Örnekler

I don't live in Adana.

They don't live in hotel.

2.Kullanım

He/She/it+doesn't+fiil

Örnekler

Ahmet doesn't study hard.

A cat doesn't fly

Soru Şekli

1.Kullanım

Do+I/You/We/They+fiil

Örnekler

Do you go to school on the school bus?

Do we watch tv at school?

 

2.Kullanım

Does+/He She/it+fiil

Örnekler

Does Barış go to France every year?

Does Cem write letter to Can every month?

Yazım Kuralları

1.Sonu "y" ile biten fiiller "s" takısı alırken "y"kaldırılır. "-ies" takısı getirilir. (y) den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.

cry-cries

study-studies

 

2.Sonu "ch/ss/o" ile biten fiiller "es" takısı alır.

watch-watches

go-goesİngilizce Ders Kaynağı: www.ingilizce.tk