İngilizce Too / Enough Kullanımı, İngilizce Cümlelerde Too ve Enough Kullanım Örnekleri

Too / Enough Kullanım Örnekleri

-Too

too+sıfat

too: çok fazla,aşırı
too big: çok büyük
too expensive: çok pahalı
too far: çok uzak

Örnekler:

A: I can't read.

A: It is too dark to read.

(Okunmayacak kadar karanlık.)

 

A: Let's go to the cinema now.

B: No, we can't.

A: Why not?

B: It is too late to go.

(Gidilmeyecek kadar geç.)

 

-Enough

sıfat+enough

enough: yeteri kadar
tall enough: yeteri kadar uzun boylu
cheap enough: yeteri kadar ucuz
beautiful enough: yeteri kadar güzel
 

Örnekler:

A: Can your brother talk?

B: Yes. He is old enough to talk.

(Konuþabilecek kadar büyüdü.)

 

A: Shall we buy this car, Dad?

B: No, we can't buy it.

A: Why?

B: I am not rich enough to buy it.

(Onu alacak kadar zengin deðilim.)İngilizce Ders Kaynağı: www.ingilizce.tk