Should ve Shouldn't Kullanımı, İngilizce Kullanım Örnekleri

Should / Shouldn't

"Should ve shouldn't" u öneri vermek için kullanırız.

"Yapmalısın / Etmelisin veya olumsuz olarak Yapmamalısın / Etmemelisin.

Örnek Diyalog

A: I am very late this morning.

(Bu sabah çok geç kaldım.)

B: You should run.

(Koşsan iyi olur.) veya You shouldn't walk to day.

(Bu gün yürümezsen iyi olur.)

 

A: My English marks are low this year.

(Bu yıl İngizice notlarım düşük.)

B: You should study harder.

(Daha çok çalışmalısın.) veya You shouldn't watch Tv so much.

(Bu kadar çok televizyon seyretmesen iyi olur.)

İngilizce Ders Kaynağı: www.ingilizce.tk