The Past Continuous Tense, ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ, ingilizce dersleri

The Past Continuous Tense / ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ

Geçmişte devam etmekte olan işleri anlatırken bu zamanı kullanırız. Bu zamanı tek başına kullanabildiğimiz gibi bazı bağlaçlarla iki cümle halinde de kullanabiliriz. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi bu zamanı 'when' bağlacı getirerek Simple past tense ile kullanabiliyoruz.

Olumlu Şekli

Özne+was/were+fiil+ing

I was studying maths all day yesterday.

(Dün bütün gün matematik çalışıyordum.)

When we heard the explosion we were watching Tv.

(Patlamayı duyduğumuz zaman Tv seyrediyorduk.)

Olumsuz Şekli

Özne+wasn't/weren't+fiil+ing

I wasn't dancing all night, I was studying.

(Bütün gece dans etmiyordum, ders çalışıyordum.)

You weren't eating your dinner when the visitors arrived.

(Konuklar geldiğinde sen yemek yemiyordun.)

Soru Şekli

Was/were+özne+fiil+ing

Was Mr. Green working in the field when you saw him?

(Sen Bay Green'i gördüğün zaman o tarlada mı çalışıyordu?)

Were you wearing your trousers when you went to the party?

(Partiye gittiğin zaman beyaz pantolonunu mu giymiştin?)

 

 İngilizce Ders Kaynağı: www.ingilizce.tk