dirty water pump Türkçe Çevirisi Nedir

İngilizce - Türkçe Çeviri Sonucu ( dirty water pump )"dirty water pump" İngilizce - Türkçe Çeviri Sonucu

dirty water pump anlamı

dirty water pump : kirli su pompası

İngilizce Türkçe Cümle Çevirisi